NHỮNG TỪ PHÁT ÂM E

Cùng glossesweb.com họcphân biệt phương pháp phát âm nguyên âm/eɪ/ /aɪ/ cùng /ɔɪ/ cực chuẩn chỉnh trong giờ đồng hồ Anh

*

A. Phương pháp phát âm/eɪ/ /aɪ/ với /ɔɪ/

1. Phạt âm nguyên âm đôi/eɪ/

- bước đầu từ âm /e/, sau đó dịch rời về phía âm /ɪ/.

Bạn đang xem: Những từ phát âm e

- lúc bắt đầu, miệng không ngừng mở rộng thoải mái, đầu lưỡi đụng hàm răng dưới, hàm hạ. Sau đó, môi dần kéo sang phía 2 bên về phía tai, hàm dưới nâng lên một chút.

- xong xuôi âm, môi mở hờ.

Ví dụ:

Later/ˈleɪtər/: sau đóTasty/ˈteɪsti/: vịDanger/ˈdeɪndʒər/: nguy hiểmExplain/ɪkˈspleɪn/: giải thíchExchange/ ɪksˈtʃeɪndʒ/: trao đổi

2. Phát âm nguyên âm đôi/aɪ/

- ban đầu từ âm /a/, sau đó di chuyển về phía âm /ɪ/.

- khi bắt đầu, mồm mở hình ovan, lưỡi hạ thấp đụng hàm răng dưới. Sau đó, môi dần dần kéo sang hai bên về phía tai, hàm dưới nâng lên 1 chút.

- xong xuôi âm, môi mở hờ.

Xem thêm:

Ví dụ:

fine /faɪn/: tốt, nguyên chấtbehind /bɪˈhaɪnd/:đằng sauchild /tʃaɪld/:đứa trẻnice /naɪs/: đẹp

3. Phát âm nguyên âm đôi/ɔɪ/

- bước đầu từ âm /ɔ/, sau đó dịch chuyển về phía âm /ɪ/.

- lúc bắt đầu, môi tròn, đầu lưỡi chạm hàm răng dưới. Sau đó, môi dần kéo sang 2 bên về phía tai, hàm dưới thổi lên một chút.

- hoàn thành âm, môi mở hờ.

Ví dụ:

Noisy/'nɔɪzi/: ồn àoEnjoy/ɪn'dʒɔɪ/: thíchDestroy/dɪˈstrɔɪ/: phá hủyEmployee/ɪm'plɔɪiː/: nhân viên

B. Cách nhận thấy âm/eɪ/ /aɪ/ cùng /ɔɪ/

1. Nhận ra âm/eɪ/

"a" được vạc âm là /eɪ/

+ trong những từ có một âm tiết và có hình thức tận cùng bởi a+phụ âm+e

Ví dụ:

gate /geɪt/: cổngsafe /seɪf/ : an toàntape /teɪp/: dây, dải băngdate /deɪt/: ngày

+ trong một âm tiết sinh hoạt liền trước bao gồm tận cùng bằng "ion" với "ian"

nation /ˈneɪʃən/:quốc giatranslation /trænsˈleɪʃən/:biên dịchpreparation /ˌprepərˈeɪʃən/:sự chuẩn bịinvasion /ɪnˈveɪʒən/:sự xâm chiếm

Ngoại lệ:

mansion /ˈmænʃən/: lâu đàicompanion /kəmˈpænjən/:bạn đồng hànhItalian /ɪ'tæljən/:người ÝLibrarian /laɪˈbreəriən/:người quản thư viện

"ai" được vạc âm là /eɪ/ lúc đứng trước một phụ âm trừ "r"

Ví dụ:

rain /reɪn/: mưatail /teɪl/: đuôitrain /treɪn/:tầu hỏapaint /peɪnt/:sơn

"ay" thường được phân phát âm là /eɪ/ một trong những từ gồm tận cùng bởi "ay"

Ví dụ:

gay /geɪ/: vui vẻplay /pleɪ/: chơiray /reɪ/:tia sángstay /steɪ/:ở lại

"ea" được phạt âm là /eɪ/

Ví dụ:

great /greɪt/: lớn, danh tiếngbreak /breɪk/:làm gãy, vỡsteak /steɪk/:miếng mỏng, lát mỏngbreaker /breɪkə(r)/:sóng lớn

"ei" thường được phân phát âm là /eɪ/

Ví dụ:

eight /eɪt/:số 8weight /weɪt/:cân nặngdeign /deɪn/:chiếu nuốm đếnfreight /freɪt/:chở hàng bằng tàu

"ey" thường được phạt âm là /eɪ/

Ví dụ:

they /ðeɪ/: họ, đàn họprey /preɪ/:con mồi, nạn nhângrey /greɪ/:màu xámobey /əʊˈbeɪ/:nghe lời

2. Nhận ra âm/aɪ/

"i" thường được phạt âm là /aɪ/ so với những từ có một âm tiết nhưng mà tận thuộc bằngi+phụ âm+e

Ví dụ:

bike /baɪk/:xe đạpsite /saɪt/:nơi chỗ, vị tríkite /kaɪt/:cái diềudine /daɪn/:ăn bữa tối

"ei" thường được phát âm là /aɪ/ trong một vài trường hợp

Ví dụ:

either /ˈaɪðə(r)/:một vào hai, cả hai...neither /ˈnaɪðə(r)/:không chiếc nàoheight /haɪt/:chiều caosleight /slaɪt/:sự khôn khéo

"ie" được phát âm là /aɪ/ khi nó là hầu hết nguyên âm cuối của một từ bao gồm một âm tiết

Ví dụ:

die /daɪ/:chếtlie /laɪ/:nằm, nói dốipie /paɪ/:bánh nhântie /taɪ/:thắt, buộc

"ui" được vạc âm là /aɪ/ giữa những từ cóui+phụ âm+e

Ví dụ:

quite /kwaɪt/:Khá, tương đốiinquire /ɪnˈkwaɪə(r)/:điều tra, thẩm trarequire /rɪˈkwaɪə(r)/:đòi hỏi, yêu thương cầusquire /skwaɪə(r)/:người cận vệ

"uy" phạt âm là /aɪ/

Ví dụ:

buy /baɪ/:muaguy /gaɪ/:chàng trai

3. Nhận biết âm/ɔɪ/

"oi" cùng "oy" thường được phát âm là /ɔɪ/

Ví dụ:

boy /bɔɪ/: cậu bé, nam giới traicoin /kɔɪn/:đồng tiềnfoil /fɔɪl/:lá (kim loại)toil /tɔɪl/:công bài toán khó nhọcvoice /vɔɪs/:giọng nóienjoy /ɪnˈdʒɔɪ/:thích thú, hưởng trọn thụ

C. Rèn luyện cách phạt âm/eɪ/ /aɪ/ với /ɔɪ/

Luyện đọc đều câu sau, lưu ý những trường đoản cú in đậm

He came to lớn the gate ateight.Let’s playwith the greyplane.Drive on the right .Why don’t you try?Do you like dry wine?I’m twice your size, LisaThat guy might buy my cycle.Moist soilHe’s a loyal employee.