Ngành Hàng Không Tiếng Anh

Ngành hàng không đòi hỏi rất các kỹ năng, một trong số đó là khả năng giao tiếp tiếng anh.

Bạn đang xem: Ngành hàng không tiếng anh

Nội dung bài viết dưới đây 4Life English Center (glossesweb.com) vẫn tổng hợp những từ vựng tiếng Anh chăm ngành sản phẩm không (Aviation) cơ bản nhất sẽ giúp bạn cải thiện vốn từ bỏ vựng giao tiếp trong công việc!

*
Tiếng Anh chuyên ngành hàng không
1. Từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành mặt hàng không 2. Một vài thuật ngữ tiếng Anh chăm ngành hàng không

1. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành mặt hàng không

1.1.

Xem thêm:

Từ vựng giờ đồng hồ Anh trên đại lý/phòng vé thứ bay

Carrier/ Airline /ker.i.ɚ/ ˈer.laɪn /: thương hiệu hàng khôngAviation: Ngành hàng khôngFlight attendant: Tiếp viên hàng khôngAir stewardess /eər ˈstjuːədes/: phụ nữ tiếp viên hàng khôngAir steward /eər ˈstjuː.əd/: nam tiếp viên hàng khôngCopilot: phi công phụFlight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/: Điều khiếu nại chuyến cất cánh được phép vận dụng hoặc tinh giảm áp dụngTerminal/ gate /tɜrmənəl / geɪt/: Cổng, đơn vị ga đi hoặc mang đến tại sảnh bayOutbound flight /aʊtˌbaʊnd flaɪt/: Chuyến cất cánh ra quốc tế (chuyến đi)Inbound flight /ɪnˈbaʊnd flaɪt/: Chuyến cất cánh vào (chuyến về)Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/: Điều khiếu nại chuyến cất cánh được phép vận dụng hoặc tiêu giảm áp dụngArrival/ Destination /əˈraɪ.vəl / dɛstəˈneɪʃən/: Điểm đếnReservation/ Booking /rez.ɚˈveɪ.ʃən/ˈbʊk.ɪŋ/ : Đặt chỗBusiness class /bɪz.nɪs ˌklæs /: Hạng yêu thương giaEconomy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thôngFare /fer/: giá chỉ véTax /tæks/: ThuếOne way /ˌwʌnˈweɪ/: Một lượtAdvance purchase /ədˈvæns ˈpɜrʧəs/: Điều kiện tải vé trướcCancel/ cancellation /ˈkæn.səl /kæn.səlˈeɪ.ʃən /: diệt hành trìnhCancellation condition /kænsəˈleɪʃən kənˈdɪʃən/ : Điều kiện hủy véCapacity limitation /kəˈpæsəti ˌlɪmɪˈteɪʃən/: Giới hạn số lượng khách (hoặc hành lý) được siêng chở trên 1 chuyến bayGo show /goʊ ʃoʊ/: khách hàng đi gấp tại sân bay (không đặt địa điểm trước)Change /tʃeɪndʒ/: biến đổi vé (ngày, tiếng bay)Economy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ quát (hạng ghế trên sản phẩm bay)Circle trip /sɜrkəl trɪp /: hành trình vòng kín (khứ hồi)Re-validation /rɪ – ˌvæləˈdeɪʃən/: Gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành véBooking class /ˈbʊkɪŋ klæs/: Hạng để chỗDeparture/ Origin /dɪˈpɑrʧər / ˈɔrəʤən /: Điểm khởi hànhShoulder/ Mid season /ˈʃoʊldər / mɪd ˈsizən/ : Mùa giữa cao điểm và phải chăng điểmDouble mở cửa jaw /ˈdʌbəl ˈoʊpən ʤɔ/: hành trình vòng mở képFare component /fɛr kəmˈpoʊnənt/: Đoạn tính giá Fee PhíFuel surcharge /ˈfjuəl ˈsɜrˌʧɑrʤ/: Phụ tầm giá nhiên liệu (xăng dầu)High season/ Peak season /haɪ ˈsizən / pik ˈsizən/ : Mùa cao điểmJourney/ Itinerary /ˈʤɜrni / aɪˈtɪnəˌrɛri / : Hành trìnhTicket endorsement /tɪkət ɛnˈdɔrsmənt/: Điều kiện chuyển nhượng véMileage /maɪ.lɪdʒ/ : Dặm baySurcharge /ˈsɝː.tʃɑːrdʒ/: tầm giá phụ thuMileage nâng cấp /maɪləʤ əpˈgreɪd/ : tăng cấp số dặm bay đã điTicket re-issuance/ Exchange /tɪkət re-issuance / ɪksˈʧeɪnʤ/: Đổi véOne way fare /wʌn weɪ fɛr/: giá bán vé 1 chiềuOut of sequence reissue /aʊt ʌv ˈsikwəns riˈɪʃu/: Xuất đổi vé sai trình tự chặng bayPassenger (PAX) /ˈpæs.ən.dʒɚ/: Hành kháchPenalty /ˈpen.əl.ti /: Điều kiện phạtPromotional fare/ special fare /prəˈmoʊʃənəl fɛr / ˈspɛʃəl fɛr/: giá bán vé khuyến mạiRe-book/ re-booking: Đặt lại véNo show /ˌnoʊˈʃoʊ/: bỏ chỗ (khách vứt chỗ ko báo trước mang lại hãng HK)Reroute/ rerouting /riˈrut / riˈrutɪŋ/: đổi khác hành trìnhVoid /vɔɪd /: hủy vé (làm mất hiệu lực thực thi vé và giá trị vé)Restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/: Điều kiện tiêu giảm của giá véRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr/ : giá bán vé khứ hồiSingle mở cửa jaw /sɪŋgəl ˈoʊpən ʤɔ/: hành trình vòng mở đơnRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr / : giá chỉ vé khứ hồiRefund /riː.fʌnd/ : hoàn vé

1.2. Từ vựng tiếng Anh trên quầy làm thủ tục

Flight:Chuyến bayFlight coupon /flaɪt ˈkuˌpɔn/: Tờ vé máy cất cánh (thể hiện thông tin số vé, tên khách, chặng bay, giá bán vé và thuế)Depart: Khởi hàngInformation desk: Quầy thông tinEmbassy statement /ɛmbəsi ˈsteɪtmənt/: Công văn của Đại sứ quánBaggage:Hành lýLuggage: Hành lýCode /koʊd/: mã (đặt chỗ)Luggage: Hành lýCheck-in /tʃek.ɪn/: có tác dụng thủ tụcScale: Tỷ lệProcedure /prəˈsiː.dʒɚ/: Thủ tụcCheck in: dấn phòngOverweight: vượt cânTransfer/ Intermediate point /trænsfər / ˌɪntərˈmidiɪt pɔɪnt/: Điểm trung chuyểnHelp-desk: Trợ giúpPass: vượt quaStopover /stɑːpˌoʊ.vɚ/: Điểm giới hạn trong hành trình dài (điểm trung chuyển) bên trên 24 tiếng)Depart: Khởi hàngValidity /vəˈlɪd.ə.t̬i/: hiệu lực của véCounter: Quầy thanh toánVisa: Thị thựcPassport: Hộ chiếu
*
Từ vựng tiếng Anh chăm ngành sản phẩm không trên quầy có tác dụng thủ tục

1.3. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh trên quầy khám nghiệm an ninh

Safety regulation /seɪfti ˌrɛgjəˈleɪʃən/: phép tắc về an toànLuggage/ Baggage /lʌgəʤ/ˈbægəʤ/: Hành lýAccompanied infant /əˈkʌmpənid ˈɪnfənt/ : con trẻ sơ sinh đi cùngAccompanied children /əˈkʌmpənid ˈʧɪldrən/: trẻ nhỏ đi cùng

1.4. Trường đoản cú vựng giờ Anh lúc trên trang bị bay

Window seat: chỗ ngồi cạnh cửa ngõ sổVegetarian meal /ˌvɛʤəˈtɛriən mil/: Ăn chayWindow seat /ˈwɪn.doʊ ˌsiːt/: số ghế gần cửa sổAisle seat /aɪl sit/: số chỗ ngồi gần lối điArmrest: vị trí gác tayAisle: Lối đi giữa những dãy ghếAlternative /ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/: gắng thếDiscount /dɪs.kaʊnt/: giảm giáAisle seat: số chỗ ngồi cạnh lối điDiet meal /daɪət mil/: Ăn kiêngAir sickness bag: Túi nônRemain seated: Ngồi im trên ghế

2. Một số thuật ngữ tiếng Anh chăm ngành mặt hàng không

2.1 Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh tại khu vực sân bay

A departure lounge = The part of an airport where you wait until you get on the plane: Là một khu vực tại trường bay nơi bạn chờ ném lên máy bayA runway = The part of an airport, lượt thích a road, which planes use when arriving or departing from an airport: Là một quanh vùng của sảnh bay, hệt như một nhỏ đường, cơ mà máy bay thực hiện để đáp xuống hoặc chứa cánh ra khỏi sân bayA duty-free cửa hàng = A siêu thị in an airport where you don’t have to pay taxes on the goods you buy: Là shop tại sân bay nơi bạn chưa phải trả thuế về món hàng chúng ta muaA control tower = The building in an airport which tells planes when it is safe for them khổng lồ take off and land: Là toà công ty tại trường bay mà thông báo cho máy cất cánh thời điểm bình an để họ đựng cánh với hạ cánhA gate = The place in the airport where you go to lớn get onto your flight: Là khu vực tại sân bay mà chúng ta đi đến để trên máy bay

2.2 Thuật ngữ giờ Anh số đông vật trên sản phẩm công nghệ bay

A cockpit = The place where the pilots sit to lớn control the plane: vị trí mà các phi công ngồi để điều khiển và tinh chỉnh máy bayA runway = The part of an airport, lượt thích a road, which planes use when arriving or departing from an airport: Là một khu vực của sân bay, y như một con đường, nhưng máy bay thực hiện để đáp xuống hoặc đựng cánh rời khỏi sân bayA tray-table = A small table that is stored in the back of the seat in front of you on a plane: là một trong bàn nhỏ mà được tàng trữ bên sau của chiếc ghế mặt trước các bạn trong máy bayA galley = The area on a plane where the cabin crew prepare meals and store duty-free goods etc.: Là khu vực trong máy bay mà team tiếp viên sẵn sàng thức ăn và lưu lại trữ những hàng ko thuế…A trolley = Small bags or suitcase which passengers carry with them onto the plane: Những túi đeo hoặc va li bé dại mà sản phẩm khách có với bọn họ lên thiết bị bayA seatbelt = A safety feature on planes to lớn secure passengers in their seats: là 1 trong thiết bị an toàn trên máy cất cánh để buộc mặt hàng khách vào ghế ngồi của họAn overhead locker = A storage area above passengers’ heads in a plane: Là khoanh vùng kho bên trên đầu quý khách trong sản phẩm bayAn oxygen mask = A piece of safety equipment which passengers put over their nose and mouth to help them breath if there is an emergency on a plane: là một trong những thiết bị an toàn mà sản phẩm khách bỏ lên mũi và miệng để giúp đỡ họ thở nếu bao gồm sự cố xẩy ra trên vật dụng bayChecked baggage/luggage (uncountable) = Large suitcases or bags which passengers don’t carry with them onto the plane but which are put in the hold (the storage area of a plane): Là những hành lý hoặc túi đeo mà quý khách không sở hữu với họ lên máy bay nhưng được bảo quản tại khu vực kho trên thiết bị bay

2.3. Thuật ngữ tiếng Anh các các bước hàng không

A baggage handler = A person who is responsible for your luggage, after you check-in, và takes it lớn the plane: Là người chịu trách nhiệm về tư trang hành lý của bạn, sau khi bạn làm thủ tục, cùng vận chuyển nó vào máy bayThe cabin crew = The people who look after passengers during a flight: Là số đông người phục vụ khách trong veo chuyến bayA customs officer = A person who checks you are not trying to lớn bring illegal food, drugs, guns or other items into a country: Là tín đồ kiểm tra rằng bạn không mang hồ hết thức ăn chưa hợp lệ, ma tuý, súng hoặc số đông thứ khác vào trong 1 đất nướcA pilot = A person who flies a plane: Là người lái xe máy bayAn immigration officer = A person who checks your visa và passport when you go into a country: Là người kiểm tra giấy thông hành cùng hộ chiếu của người tiêu dùng khi bạn vào một trong những nước như thế nào đó
*
Thuật ngữ giờ Anh các công việc hàng không

4Life English Center (glossesweb.com) hy vọng cùng với 105+ trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành hàng không trên đây để giúp cho bạn nâng cao vốn từ vựng trong tiếp xúc và đầy niềm tin trong công việc.