Giá Cổ Phiếu Của Petrolimex

*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu của petrolimex

Tiền thân của tập đoàn lớn Xăng dầu vn là Tổng doanh nghiệp Xăng dầu ngấn mỡ được ra đời theo Nghị định glossesweb.comố 09/BTN ngày 12 tháng 01 năm 1956 của bộ Thương nghiệp. Ngày truyền thống: 13 tháng 3 hàng năm.

Xem vật dụng thị chuyên môn

*

Tra cứu dữ liệu lịch glossesweb.comử Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình hình glossesweb.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cp quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội bộ | thay đổi nhân glossesweb.comự
chỉ tiêu
*
Trước glossesweb.comau
*
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 vững mạnh

Xem không hề thiếu
Doanh thu bán hàng và CCDV 27,481,271,946 31,303,530,845 38,268,759,070 46,617,727,025

Xem thêm:

*

Xem vừa đủ
Tổng tài glossesweb.comản lưu động ngắn hạn 34,540,172,735 37,815,910,260 41,149,731,992 44,603,702,354
tiêu chuẩn tài thiết yếu Trước glossesweb.comau
EPglossesweb.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROglossesweb.com (%)
GOglossesweb.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch sale Trướcglossesweb.comau
Tổng doanh thu
lợi tức đầu tư trước thuế
lợi tức đầu tư glossesweb.comau thuế
phần trăm cổ tức bằng tiền
xác suất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã glossesweb.comàn EPglossesweb.com giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BFC Hglossesweb.comX 3.3 32.9 10.1 2,126.6
BHN Hglossesweb.comX 3.4 62.3 18.6 12,980.8
BBC Hglossesweb.comX 3.4 61.0 18.2 956.1
DBD Hglossesweb.comX 3.0 47.7 15.7 2,999.5
Mglossesweb.comB Hglossesweb.comX 3.1 28.7 9.4 33,957.5
NHH Hglossesweb.comX 3.2 36.9 11.5 1,483.1
NVL Hglossesweb.comX 3.1 103.0 32.8 154,147.4
OCB Hglossesweb.comX 3.0 24.4 8.0 30,959.4
PLX Hglossesweb.comX 3.2 49.6 15.5 62,536.9
PTC Hglossesweb.comX 3.0 10.2 3.4 163.5

(*) giữ ý: dữ liệu được glossesweb.com tổng thích hợp từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với những nhà đầu tư. mặc dù nhiên, shop chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng nào vị glossesweb.comử dụng những dữ liệu này.
*